Miranda Kolkman

Persoonlijk


Ik ben Miranda Kolkman (1977) en woon samen met mijn man en dochter in Gieten. Ik ben een echte Drent, geboren en getogen in Smilde. Hoewel ik tijdens mijn studie kunst- en architectuurgeschiedenis met veel plezier in Groningen heb gewoond, voel ik me het meest thuis in het landelijke gebied van mijn geboorteprovincie. 


In het dagelijks leven werk ik als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier voor de gemeenteraad in Assen. Daarnaast ben ik naast voorzitter van de VVD Aa en Hunze ook lid van de Adviescommissie Cultuur van de Provincie Drenthe en voorzitter van de Medezeggenschapsraad van OBS Bonnen in Gieten.


Waarom VVD?


Ik ben een echt liberaal. Wat mogen we blij zijn dat we in een land leven waarin we mogen zeggen wat we denken, waarin we kansen krijgen en waarin we samen zoveel hebben weten te bereiken!Mijn activiteiten


Als voorzitter heb ik een breed takenpakket en probeer ik samen met de andere bestuursleden de afdeling te leiden. Achter de schermen is het bestuur verantwoordelijk voor formele procedures zoals ledenvergaderingen, verkiezingen en de communicatie, maar functioneren we ook als klankbord voor de fractieleden en commissieleden. 


Mijn persoonlijke interesse ligt vooral bij communicatie en ledenbinding. Mijn doel is maximale openbaarheid van bestuur nastreven. Ik wil onze afdeling graag zichtbaar laten zijn op een wijze die past bij deze tijd: middels activiteiten, online en via social media. Daarmee hoop ik de politiek en dan natuurlijk met name onze eigen partij en afdeling zo toegankelijk mogelijk te maken. Openbaar bestuur lijkt misschien wat stoffig, maar het is van belang voor iedereen, voor alle generaties. Met activiteiten en informatie wil ik zoveel mogelijk mensen betrekken bij onze partij, van algemeen ge├»nteresseerd, actief betrokken tot mogelijk toekomstig bestuurlijk of politiek actief. 


Miranda Kolkman

Bonnerhoek 5

Gieten


06-22805675