Sportaccommodatie VV Gieten

De VVD fractie is van mening dat de begrote rentekosten van 50.000 euro volledig ingezet dienen te worden voor zowel de gebouwen als velden van VV Gieten. Voor de accommodatie is aan rentekosten 35.000 euro nodig, de overige 15.000 euro rentekosten zouden volgend de VVD fractie ingezet dienen te worden voor het realiseren van een kunstgrasveld. Na Rolde ( wordt binnenkort gerealiseerd ) en Annen, dient ook de VV Gieten over een kunstgrasveld kunnen beschikken, hier speelt dezelfde problematiek rondom de velden als in Annen en Rolde.

AANGENOMEN MOTIE:

De Gemeenteraad van Aa en Hunze, in openbare vergadering bijeen 17 februari  2016 betreffende instemming voorstel inzake toekomst club- en kleed accommodatie vv Gieten.


De raad, Gehoord hebbende de beraadslaging,

Is  van mening dat:

VV Gieten als grootste voetbalclub in Aa en Hunze een goede  accommodatie verdient zowel qua gebouwen als velden.  VV Gieten gezien de bezetting en de kwaliteit van de velden binnen afzienbare tijd een kunstgrasveld nodig zal hebben om alle wedstrijden en trainingen te kunnen realiseren.


VV Annen en VV Rolderboys in vergelijkbare situaties al wel een kunstgrasveld hebben dan wel gaan krijgen.


Verzoekt het college:

De mogelijkheden om te komen tot een kunstgrasveld bij VV Gieten te onderzoeken en hierop terug te komen met een voorstel in het beleidsplan.


Fractie VVD

  • Bas Luinge
  • Willem Bartelds