• Welkom op onze website

  © Afdeling VVD Aa en Huze

  22 januari − Op de foto fractie, steunfractie, bestuur en waterschap VVD afdeling Aa en Hunze. Lees verder

 • ALV VVD Noord-Drenthe

  02 februari − Op maandag 27 februari organiseert het bestuur van VVD Lokaal Netwerk Noord-Drenthe haar eerste Algemene ledenvergadering van 2017. Lees verder

 • Najaars ALV VVD Regio Noord & Amendementen op het concept verkiezingsprogramma

  15 oktober − Het bestuur van de Regio Noord heeft alle leden per mail uitgenodigd voor de eerste reguliere ALV. Graag informeren wij onze leden daarover nogmaals en wijzen wij u op de procedure rondom het concept verkiezingsprogramma. Deze is gewijzigd t.o.v. voorgaanden jaren! Datum: maandag 24 oktober - vergadering start om 20:00 uur Inloop met koffie vanaf 19:30 uur Waar: Kruisweg Marum, Kruiswegweg 1, 9363 AA, Marum 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen verkorte notulen en Besluitenlijst ALV 9 mei 3. Bestuurssamenstelling 4. Begroting 2017 5. Talentmanagement en opleidingen 6. Verkiezingsprogramma 2017 met mogelijkheid tot inbreng van amendementen**. 7. W.V.T.T.K. 8. Sluiting De inhoudelijke stukken behorende bij de agendapunten kunt u, vanaf 17 oktober 2016, inzien of ophalen via “mijnvvd.nl” en dan documenten / regio noord Lees verder

 • Lokaal Netwerk VVD Noord-Drenthe een feit!

  16 september − Lokaal Netwerk VVD Noord-Drenthe is donderdag 15 September opgericht met steun van de leden. Lees verder

 • VACATURE: Nieuwe bestuursleden gezocht voor VVD Aa & Hunze

  29 juli − In september 2016 zullen de VVD afdelingen Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo gaan samenwerken. De oude afdelingen gaan op in het Lokale VVD Netwerk Noord Drenthe. Hiermee wijzigt er ook iets in de aansturing. Er komt een bestuur voor het Lokale Netwerk en in de drie gemeenten ontstaan Commissies. Voor een aantal posities in het bestuur en de commissie zoeken wij kandidaten: Lees verder

 • Sportaccommodatie VV Gieten

  17 februari − De VVD fractie dient tijdens de behandeling een amendement in op het agendapunt Toekomst club,- en kleedaccommodatie voetbalvereniging Gieten. Lees verder

 • Word lid van de VVD

  22 januari − Elke democratie wordt gemaakt door mensen. Mensen die meedenken met ons land - in de Tweede Kamer of thuis op de bank. Wilt u meedenken met Nederland en uw stem laten tellen? Lees verder

 • VVD Aa & Hunze naar de beurs!

  14 januari − De VVD Drenthe gaat naar de beurs. De ‘Natuurlijk Drents Onderneemt’-beurs in Grolloo, om precies te zijn. Samen met 50 dienstverlenende ondernemers. Lees verder

 • VVD als open netwerkorganisatie

  18 december − Op dinsdag 22 december organiseert de VVD Aa en Hunze voor haar leden een extra Algemene Ledenvergadering (ALV). Doel van deze vergadering is om met de leden van gedachten wisselen over een aantal ontwikkelingen binnen de VVD. Lees verder

 • Amendement reserves sociaal beleid naar VAR

  18 december − Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2015 heeft de VVD fractie naar aanleiding van het agendapunt ‘vaststelling nota actualisatie reserves en voorzieningen’ een amendement ingediend welke met een meerderheid van stemmen is aangenomen. Lees verder

 • Natuurbegraafplaats Grolloo

  17 december − Vanavond (17-12-2015) hebben we op de agenda bestemmingsplan wijziging realisatie natuurbegraafplaats te Grolloo. Als VVD ondersteunen we in beginsel initiatieven van ondernemers en burgers. Lees verder

 • Vragen aan burgemeester & wethouders over Gasselterveld

  05 december − Vragen aan burgemeester en wethouders betreffende bestemmingsplan Visie gebied Gasselter veld en relatie toeristische sector en gemeente Aaenhunze. Lees verder

 • Bedrijfsbezoek 17-11-2015 bij JUMBO Abbas in Gieten

  02 december − Op 17 november waren we als VVD afdeling Aa en Hunze te gast bij Jumbo Abbas in Gieten. Samen met de fractie, het bestuur en enkele geïnteresseerde leden hebben we genoten van een rondleiding door het bedrijf. Een erg geslaagde avond! Jumbo Abbas; bedankt! Lees verder

 • Spreektekst fractie VVD Aa en Hunze: Begroting 2016

  12 november − De fractie van de VVD wil beginnen met iedereen te bedanken die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van het beleidsplan, beantwoording van de vragen en ondersteuning bij de schakelbijdrage. De begroting is duidelijk en goed leesbaar. Lees verder

 • Begroting 2016: VVD houdt koers!

  04 november − Begroring 2016: VVD houdt koers! Lees verder

 • Windenergie (extra raadsvergadering)

  15 oktober − Wederom hebben we weer een vergadering over windmolens in onze gemeente. Lees verder

 • Nieuw rekeningnummer

  © VVD aa en hunze

  19 september − VVD Aa en Hunze heeft sinds 19 September 2015 een nieuw rekeningnummer. Lees verder

 • Liberaal happen en trappen!

  01 september − Op 5 september aanstaande organiseert de VVD Aa en Hunze een sportieve en gezellige tocht voor al haar leden! Lees verder

 • College toon lef !

  23 juni − Bezuinigingen: Er dient nog 2 miljoen bezuinigd te worden in Aa en Hunze. Het College kiest de weg van de minste weerstand door de inkomsten weer te verhogen (OZB, toeristenbelasting, reinigingsheffing), De VVD fractie vindt dit een slecht idee. Het is de hoogste tijd dat de uitgaven aan de inkomsten worden aangepast. De VVD wil dit realiseren door: Minder regelgeving; Uitvoering van alleen de wettelijke taken en alle andere, zelf opgelegde taken, eerst laten voor wat het is; Kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering. Dit bespaart veel extra uitgaven, administratieve uren en dus personeelskosten. Lees verder

 • VVD wil ondernemers maximaal faciliteren

  29 mei − Tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad het VVD amendement met steun van Combinatie Gemeentebelangen, PvdA en het CDA aangenomen. Lees verder