VACATURE: Nieuwe bestuursleden gezocht voor VVD Aa & Hunze

In september 2016 zullen de VVD afdelingen Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo gaan samenwerken. De oude afdelingen gaan op in het Lokale VVD Netwerk Noord Drenthe. Hiermee wijzigt er ook iets in de aansturing. Er komt een bestuur voor het Lokale Netwerk en in de drie gemeenten ontstaan Commissies. Voor een aantal posities in het bestuur en de commissie zoeken wij kandidaten:

Voorzitter Commissie Aa en Hunze

De voorzitter van de Commissie Aa en Hunze heeft tevens zitting in het bestuur van het Lokaal VVD Netwerk Noord Drenthe en vormt daarmee een belangrijke schakel. De voorzitter wordt gekozen door de GLV (Gemeentelijke Ledenvergadering) en heeft daarna mandaat om, wanneer er vacatures zijn, zelf invulling te geven aan de commissie, zij het uiteraard in overleg met de overige commissieleden.

De voorzitter:

  • Zit de commissievergaderingen voor;
  • zit de GLV (Gemeentelijke Ledenvergadering) voor;
  • is aanwezig bij de bestuursvergaderingen van het Lokaal Netwerk Noord Drenthe en vertegenwoordigd daar actief de belangen vanuit Aa en Hunze;
  • is aanwezig bij fractieberaden en wanneer mogelijk bij commissie en raadsvergaderingen;
  • fungeert als sparringpartner voor de fractie, pleegt regelmatig overleg met de fractievoorzitter en de overige fractieleden en voert met alle gekozen volksvertegenwoordigers binnen de gemeente jaarlijks een voortgangsgesprek;
  • speelt een grote rol bij de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen;
  • draagt actief bij aan campagneactiviteiten.


Gevraagde competenties:

- Is een liberaal persoon in denken, doen en laten.

- Heeft interesse in de lokale politiek en heeft een maatschappelijk bewustzijn.

- Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

- Leidt kleine en grote vergaderingen effectief, efficiënt en plezierig.

- Vertegenwoordigt de partij intern en extern op uitstekende wijze.


Secretaris Commissie Aa en Hunze 

De secretaris is verantwoordelijk voor de procedures rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Hij is degene die toeziet op het juist toepassen van de reglementen en er voor zorgt dat de commissie, het bestuur en de ledenvergadering daar ook naar handelen (de ‘procedurebewaker’).

Hij informeert iedereen op tijd wat er komen gaat en onderhoudt contacten met de andere secretarissen binnen het Lokaal Netwerk (de ‘communicator’).

Hij verstuurt tijdig de uitnodigingen en de daarbij behorende vergaderstukken (de ‘organisator’).

Hij is degene die vaak het eerst de laatste berichten uit de partij hoort en zijn (commissie)leden daarvan snel op de hoogte brengt (de ‘intermediair’).

Tot slot legt hij al het nodige vast, wat wordt besproken en besloten (de ‘archivaris’).

De secretaris draagt als commissielid bij aan de standpuntbepaling van de commissie en

draagt actief bij aan ledenactiviteiten en campagneactiviteiten.

Gevraagde competenties:

  • Is een liberaal persoon in denken, doen en laten.
  • Heeft interesse in de lokale politiek en heeft een maatschappelijk bewustzijn.
  • Kan uitstekend organiseren, plannen en bewaken.


Heeft u interesse in een van deze functies neem dan contact op met het bestuur door een email te sturen naar: bestuur@vvdaaenhunze.nl