Najaars ALV VVD Regio Noord & Amendementen op het concept verkiezingsprogramma

Het bestuur van de Regio Noord heeft alle leden per mail uitgenodigd voor de eerste reguliere ALV. Graag informeren wij onze leden daarover nogmaals en wijzen wij u op de procedure rondom het concept verkiezingsprogramma. Deze is gewijzigd t.o.v. voorgaanden jaren!

Concept verkiezingsprogramma 

Op vrijdag 7 oktober wordt het concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 gepubliceerd.

 

Hierna hebben ledenvergaderingen van Regio’s en netwerken de mogelijkheid om tot uiterlijk vrijdag 28 oktober 12:00 uur amendementen in te dienen. Uit het oogpunt van efficiëntie verzoeken we de leden hun amendementen via de ALV van hun Lokale Netwerk in te dienen. Mocht dat niet mogelijk zijn kan dat in de ALV van Regio Noord. Het amendement kan worden in gediend op het daartoe bestemde formulier, wat u kunt vinden op “mijnvvd –documenten – regio noord”. Het formulier dient uiterlijk op  20 oktober 18:00 gemaild te zijn aan secretaris@regionoord.vvd.nl. Wanneer u een amendement indient verwachten wij wel dat u op de ALV aanwezig bent om toelichting te kunnen geven.

 

Alle amendementen worden, voorzien van advies van het Hoofdbestuur, opgenomen in de Leeswijzer welke één week voor het congres verschijnt. Tijdens het najaarscongres op 19 november zal over de amendementen gesproken en gestemd worden en wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld.   

 

Geen ALV vanuit het Lokale Netwerk Noord Drenthe

 

Het is voor het bestuur van het Lokale Netwerk Noord Drenthe praktisch niet mogelijk om nog voor 20 oktober een ALV te organiseren. Wij willen alle leden er daarom op wijzen dat ieder lid eventuele amendementen persoonlijk kan indienen bij de Regio Noord. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hierboven. De deadline hiervoor ligt op 20 oktober 18:00 uur.