Kadervoorstel Boerhoorn Rolde niet smart omschreven volgens VVD Aa en Hunze

Naar aanleiding van het kadervoorstel voor een investering van 2.500.000 euro had de VVD veel vragen voor de Wethouder. De kaderstelling had te veel losse eindjes.

Naar aanleiding van het kadervoorstel voor een investering van 2.500.000 euro had de VVD veel vragen voor de Wethouder. De kaderstelling had te veel losse eindjes.

Wie gaat het gezondheidscentrum bouwen?

Dit was niet beschreven in het voorstel. De VVD fractie heeft hier vragen over gesteld. De Wethouder heeft aangegeven dat de kosten voor de bouw van het gezondheidscentrum geheel voor de ondernemer zijn. De gemeente zal hier financieel niet in participeren.

Is er een maximaal bedrag voor de exploitatie van de Boerhoorn?

In het voorstel is niks opgenomen over de exploitatiekosten. Na aanleiding van vragen van de VVD fractie heeft de Wethouder aangegeven dat er op de exploitatiekosten zal worden bezuinigd t.o.v. van het huidige budget. Dit zal verder worden uitgewerkt en naar de raad worden gestuurd.

 Zijn de verenigingen wel betrokken bij het voorstel?

De wethouder heeft aangegeven dat er een klankbord groep is waar de plannen verder mee worden uitgewerkt

 

De VVD is op basis van de toezeggingen van de wethouder akkoord gegaan met het voorstel. We wachten de uitwerkingen van de Wethouder af en verwachten een gedegen onderbouwing van de wethouder. Wordt vervolgd.