Bijdrage 1e termijn begroting 2018

Algemeen: De fractie van de VVD wil beginnen een ieder te bedanken die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze begroting. De begroting is duidelijk en goed leesbaar. Dit is de laatste begrotingsvergadering in deze samenstelling. Wij hebben dit moment in onze schakelbijdrage aangegrepen om terug te kijken en vooruit te kijken. Met het college zijn we van mening dat er veel gerealiseerd is en dat er een solide financiële begroting ligt. Onze complimenten hiervoor. Ook de complimenten dat de trendmatige OZB verhoging voor 2018 van de baan is. Waar een eenmalige motie van de VVD fractie toch toe kan leiden. Er zijn ook zaken welke minder goed gaan als VVD benoemen we er een. Vestiging nieuwe bedrijven of wel verkoop grond op bedrijventerrein Bloemakkers. De economie trekt aan en her en der vinden forse verkopen plaats maar niet hier. Hier hebben we veel zorg over. Na 21 maart maar een VVD loper uitleggen zou ik zeggen. Zoals altijd blijven er nog vele wensen over. Een aantal zal ik op ingaan en de visie van de VVD op geven. Ik verneem graag hoe de fracties hier tegenaan kijken.

1: Toeristenbelasting:

Voor 2018 staat verhoging van 0,05 naar 1,20 op de agenda. We weten dat dit al eerder is afgesproken met als gebruikt argument dat de sector graag op tijd wil weten waar het aan toe is.

Er is nu toch iets verandert en wel dat onze buurgemeente Borger Odoorn heeft besloten de verhoging niet door te voeren en de 1,15 te blijven handhaven.

Als VVD fractie zijn wij van mening dat we hierbij niet uit de pas moeten gaan lopen. We zijn ervan overtuigd dat geen enkele recreatie ondernemer ons kwalijk neemt op dit moment een verhoging terug te draaien. We hebben allen ook mail van Toeplah gehad. Antwoord van wethouder is uiterst zakelijk en gaat in zijn geheel niet in op oproep van de sector. De VVD zou willen voorstellen de verhoging naar 1,20 niet te doen en het gesprek aan te gaan met de sector. We kunnen indien nodig altijd volgend jaar nog verhogen. Hier kan toch niemand tegen zijn.
2: Boerhoorn Rolde

Er staat een zeer fors bedrag 2,5 miljoen opgenomen voor aanpassingen en dan met name voor MFC gedeelte. Als VVD fractie zijn wij van mening dat we samen nog eens goed moeten kijken naar het sportgedeelte. Wij stoppen veel geld in MFC gedeelte terwijl we in toenemende mate geluiden horen dat we bij de sport zouden moeten beginnen. Maak sport gedeelte het hart van de Boerhoorn. Wij zijn ervan overtuigd dat er dan ook veel meer draagvlak en draagkracht in Rolde is voor de Boerhoorn en dat dit kan zorgen voor het bekende vliegwiel effect . De VVD fractie is bereid extra geld beschikbaar te stellen.  


3: Fietspaden:

Wij hebben al vaker aangegeven dat bij de VVD fractie veiligheid boven extra fietspaden t.b.v. van recreatie gaat. We zijn blij dat fietspad Amen Grolloo steeds stapje dichterbij komt. Er is voor de VVD fractie geen weg meer terug.

In tegenstelling tot het CDA zijn wij zeer benieuwd wanneer de 1e schop in de grond gaat voor fietspad van Annerveenschekanaal naar Eexterveen.  Wij verzoeken u dan ook beschikbare arbeid maximale in te zetten voor deze 2 te realiseren fietspaden. Daarna komt fietspad langs de Hunze waar wij van mening blijven dat dit alleen kan wanneer die direct verder doorgetrokken gaat worden tot aan het Zuidlaardermeer.


4: Glasvezel:

Het is goed te zien dat vrijwel alle fracties vaart willen maken met glasvezel. Het helpt volgens de VVD fractie niet om te zwarte pieten richting de provincie zoals GroenLinks doet . Zonder gaan we niets realiseren. Oproep CDA om vaart te maken steunen we maar doe dit samen met de provincie. Neem hierin ook mee de moeilijke positie van Eco Oostermoer.  In samenwerking zal hier oplossingen voor zijn en moeten komen.

Kan het college al concreet worden. Dit onderwerp neem ik aan is zelfs voor D66 acceptabel om voor de verkiezingen op door te pakken.5: Zonnepanelen dorpshuizen:

Vanuit duurzaamheids perspectief een hele goede keuze om extra zonnepanelen neer te leggen. Ook goed voor de exploitatie en dus goed voor behoud voorzieningen. De VVD kan dit steunen.

Echter wij plaatsen hierbij wel een kritische noot. Onze inwoners en ondernemers willen ook wel zonnepanelen. Ook voor hun gelden de argumenten van duurzaamheid, besparingen enzv. Echter voor deze groepen hebben we een lening.  

Waarom dit verschil? Wij hebben moeite dit te kunnen uitleggen.


Overige:

AA en Hunze stroomt:

Wat we willen bereiken is goed verwoord maar kan voor vele organisaties en bedrijven gebruikt worden. Waar staan we in het proces? Wat valt mee? Wat valt tegen?

De VVD fractie krijgt diverse verschillende signalen maar kan daar op dit moment onvoldoende mee.

Wanneer kunnen we informatie verwachten?   


Rekenkamercie:

Onvoldoende geld voor 2 onderzoeken. Dan doen we maar 10.000 euro extra. Wanneer dit de trend is gaan we een verkeerde kant op. De VVD zou zeggen doe maar een onderzoek minder of probeer samen te werken met andere gemeenten. Wij zijn ook niet overtuigd dat het ons veel brengt of gebracht heeft.   


Herinrichting voorterrein sporthal Annen.

We hebben geen probleem met het voorstel. Wel zijn we benieuwd hoe dit proces is gegaan. Wat zijn de kaders geweest?  Mag ook later aangeleverd worden.
Bijstandsgerechtigden.

Aantal bijstandsgerechtigden geeft een stijgende tendens van 2017 naar 2018. Als VVD fractie begrijpen we dit niet nu de economie sterk aantrekt. Ook krijgen we signalen dat er mensen een aangeboden functie niet aannemen omdat ze dan minder toeslagen krijgen en er dan per saldo niet veel beter van worden. Dit kan niet de bedoeling zijn? Is het college dit met ons eens? Wat gaat u hier aan doen?

Wat direct zou moeten gebeuren is verplicht vrijwilligerswerk doen. Zodat men weer in een beter ritme komt en dan alsnog aangeboden functies gaat aannemen. Het lijkt bij sommigen te eenvoudig te gaan.

Ook krijgen we signalen dat er ondernemers zijn in onze gemeente die mensen van zelfs buiten Drenthe moeten halen om bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden te verrichten.

Voor de VVD onacceptabel als we hier mensen thuis hebben zitten die het kunnen.


Geluidswal N33 Gieten  

We hebben gisteren bericht gehad dat er ernstige vertraging is bij aanleg geluidswal. Wij hebben als fractie een mail gezonden en nu dit bericht. Mij bekruipt het gevoel dat we anders nog niets hadden gehoord. Waarom zijn wij niet eerder geïnformeerd door college over deze situatie?.  Bent u met ons van mening dat eerdere info beter was geweest.     Fractie VVD 8 november 2017

Willem Bartelds