VVD in Aa en Hunze wil haast maken met veilig kunstgrasveld VV Gieten.

Afgelopen najaar en in de winterperiode hebben we gezien hoe brood nodig een kunstgrasveld is voor de voetbal vereniging in Gieten. Volgens Willem Bartelds, raadslid van de VVD is het nu de tijd om de voorbereidingen te treffen. Alle lichten staan op groen. De accommodatie is zo goed als klaar. Er is al veel informatie gekomen vanuit de andere verenigingen die al een kunstgrasveld hebben. De zomerstop is de meest ideale periode om het kunstgrasveld aan te leggen. En we hebben als raad al geld gereserveerd voor de aanleg. Via een motie heeft de lokale VVD fractie het college gevraagd om nu actie te gaan ondernemen om een veilig kustgrasveld in de zomer van 2018 te realiseren voor de voetbalvereniging in Gieten