Gelijke behandeling bij Mijnbouwschade.

VVD Aa en Hunze pleit voor een gelijkwaardige aanpak van mijnbouwschade in heel Nederland. De VVD Aa en Hunze steunt de motie die 7 februari is aangenomen in de provinciale staten van Drenthe.

Ook binnen onze gemeentegrenzen bevinden zich aardgasvelden waaruit actief gas gewonnen wordt door verschillende bedrijven.  We kennen allemaal de problemen die de inwoners van de provincie Groningen ervaren met de winning van het gas.We zijn dan ook verheugd dat er voor de Groningers nu een nieuw schadeprotocol komt.

In de uitvoeringsplannen zoals die nu zijn beschreven in het “Groningen-protocol” worden de bewoners in Aa en Hunze niet op eenzelfde manier behandeld als inwoners van de provincie Groningen.

Dit wil absoluut niet zeggen dat de impact van de aardgaswinning te vergelijken is tussen die in Groningen en Drenthe.

Het is alleen raar dat de procedure bij mijnbouwschade in Groningen anders is dan die in Drenthe.

 

Daarom pleit VVD Aa en Hunze er voor om:

  1. De vermindering van gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning ter compensatie in Aa en Hunze.

  2. Voor alle inwoners van Nederland die schade lijden door mijnbouwactiviteiten, waaronder gaswinning, eenzelfde procedure volgen om de schade te melden en de afhandeling ervan ook uniform is.

  3. Er zo snel mogelijk een schadeprotocol komt voor mijnbouwschade uit kleine velden.

 

De motie die 7 februari is aangenomen in de provinciale staten van Drenthe is als bijlage op deze pagina toegevoegd: m2018-1-schadeprotocol-mijnbouwschade-aangenomen (pdf, 0.42 MB)