OZB in goede handen bij VVD Aa en Hunze

De VVD heeft er via een motie voor gezorgd dat er niet automatisch jaarlijks een verhoging van de OZB(belasting op eigen woningen en bedrijfsgebouw) heeft plaatsgevonden de laatste jaren.

Toch is de OZB in onze gemeente fors gestegen. Dit komt omdat het bedrag aan verlaging voor reinigingsrechten en rioolrechten als OZB in rekening is gebracht door het college.

De VVD is hier fel tegenstander van. Het kan niet zo zijn dat wanneer we ergens goedkoper kunnen we dit bij de woningeigenaren in rekening brengen om dezelfde hoeveelheid belastingen te kunnen innen.

We krijgen van geen enkele andere partij steun in de raad

VVD Aa en Hunze heeft dus wel oog voor eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen. Deze gebouwen mogen niet de melkkoe van de gemeente worden.

Zet cookies aan om de video te tonen.