Duurzame ontwikkeling biedt kansen voor Aa en Hunze

De VVD Aa en Hunze vind het erg belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Deze boodschap moeten we ook blijven doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Het verduurzamen van onze gemeente biedt kansen voor economische ontwikkeling. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures. Economisch duurzaam is pas echt duurzaam.

-        Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De elektrische fiets is een recreatieve stimulans. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten voor zowel de fiets als de auto.

-        Straatlantaarns dienen te worden vervangen door LED verlichting. LED geeft meer licht en is zuiniger en veiliger.

-        Energieneutraal bouwen moeten we stimuleren.

-        Wij zijn tegen de verdere uitbreiding van grootschalige windparken.

-        Snel internet moet voor iedereen in de gemeente beschikbaar zijn.

-        Wij geven de voorkeur aan maximale benutting van de vele beschikbare daken voor zonnepanelen. Als deze ruimte niet meer beschikbaar is, dan moet worden gekeken naar een alternatieve oplossing. Flexibiliteit hierin vinden wij erg belangrijk.

Zet cookies aan om de video te tonen.