Niet schreeuwen langs de zijlijn, maar meedoen

Iedereen moet mee kunnen doen in Aa en Hunze. De gemeente kan hierin faciliteren, maar de inwoners van Aa en Hunze hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.

Als je het echt niet zelf kan of met hulp vanuit je directe omgeving, dan moet de gemeente helpen. Maak je misbruik van de mogelijkheden, dan moet je worden aangepakt. We zijn wel goed, maar niet gek.

Niet schreeuwen langs de zijlijn, maar meedoen!

Door een terugtrekkende overheid krijgen de inwoners meer verantwoordelijkheid. Deze zullen wij als inwoners van Aa en Hunze moeten nemen. De gemeente mag hierin wel coördineren en faciliteren. Denk hierbij aan projecten als: “ONS Groen” in Spijkerboor, het plaatsen van nieuwe palen rond de brink in Annen, maar ook een project als de “Speulkoel” in Anloo zorgen voor een betere leefbaarheid in onze gemeente.

Wij als gemeenschap zullen de handschoen moeten oppakken en kunnen samen onze gemeente nog mooier maken. Dat kan allen als we het samen DOEN!

Zet cookies aan om de video te tonen.