De Recreatieve en Toeristische sector is heel belangrijk voor de gemeente Aa en Hunze.

Het stijgend aantal overnachtingen, meer bezoek van dagjesmensen en enthousiaste evenementenbezoekers brengen onze gemeente veel economische spin-off. Toeristen zorgen lokaal voor bestedingen en werkgelegenheid. In Aa en Hunze komt bijna 1 van de 3 banen voor rekening van de toeristische sector!

De gast staat centraal, en in onze mooie gemeente maken we het voor de toekomstige gast zo aantrekkelijk mogelijk.

Concrete punten:

·        De VVD wil de toeristenbelasting bevriezen. Afschaffen voor baby’s en kinderen en een oplossing vinden voor de hoogte van de toeristenbelasting voor de verschillende accommodatietypen en hun gasten.

·        De werkgelegenheid stijgt, hierop moeten we inspelen als het gaat om arbeidsplaatsen en de mogelijkheden uit de participatiewet.

·        Inkomsten uit toeristenbelasting mogen  niet gebruikt worden om gaten te dichten in de begroting. Deze dienen daarentegen duidelijk begroot en gelabeld te worden voor toeristisch-recreatieve doeleinden.

·        Gemiddeld gezien heft de gemeente Aa en Hunze meer toeristenbelasting dan andere Drentse gemeentes. Dit is slecht voor onze concurrentiepositie.

·        Aa en Hunze heeft  veel R&T ondernemers met goede ideeën en initiatieven. De gemeente moet dit blijven ondersteunen zonder op de stoel te willen gaan zitten van deze ondernemers. Door efficiënter samen te werken kunnen we meer winst behalen.

·        VVD Aa en Hunze is voor minder regels. Maar daar waar regels of beleid voor is vastgesteld, moeten we handhaven en sanctioneren wanneer deze niet worden opgevolgd.

·        Toeristen waarderen onze omgeving en de natuur. Hierin moeten we blijven investeren zonder dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid en het ondernemerschap!

·        De toekomstige gast moeten we verleiden om naar Drenthe te komen. Een gezamenlijke Drenthe brede aanpak is de meest efficiënte manier hiervoor. 

Zet cookies aan om de video te tonen.