VVD Fractie gaat deelnemen aan het college

Bas Luinge fractievoorzitter van de VVD fractie heeft bekend gemaakt dat de VVD samen met Combinatie Gemeentebelangen en GroenLinks een college gaat vormen. Bas zal de komende 4 jaar zitting nemen in het college van B&W als wethouder.

Willem Bartelds is door de fractie als nieuwe fractievoorzitter aangewezen. Door het vrijkomen van de plek van Bas Luinge, zal Rick Meijer de fractie gaan complementeren.

De fractie werkt in 2 commissies Leefomgeving en Samenleving. Willem Bartelds en HenriëtteRossingh - van Os zullen leefomgeving voor hun rekening nemen. Richard Heling en Rick Meijer gaan aan de gang met de onderwerpen die betrekking hebben op de samenleving.

Op 26 april zal Bas worden geïnstalleerd als wethouder en Rick zal worden beëdigd als raadslid.

De onderhandelingen zijn zeer goed verlopen. Bas is zeer tevreden met het coalitieakkoord op hoofdlijnen, genaamd: Samen doen.

Bijna alle punten waarmee we de verkiezingen zijn ingegaan staan in het coalitieakkoord.

Het meest trots is de fractie op het niet automatisch indexeren van de OZB en de toeristenbelasting wordt de komende 4 jaar niet verhoogd. Daarnaast staat in het coalitieakkoord(zie bijlage) dat men minder gemeentelijke regels wil. De lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk moeten zijn.

 

Wij willen alle mensen bedanken die ons gesteund en geholpen hebben in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en tijdens de campagne.

 

Bas Luinge

Willem Bartelds

Henriëtte Rossingh- van Os

Richard Heling

Rick Meijer